-->

logo

MENU

5 Sahabat Rasulullah Yang Kaya Raya Namun Sederhana dan Dermawan

5 Sahabat Rasulullah Yang Kaya Raya Namun Sederhana dan Dermawan

Rasulullah semasa hidupnya menjalani tali persahabatan dengan seluruh orang dari bermacam kalangan, termasuk orang kaya. Dia tetap dikelilingi para sahabat yang setia.


Tidak hanya kaya raya, para sahabatnya ini rela mempertaruhkan apa juga yang dipunyai, baik itu nyawa ataupun harta demi Rasulullah menegakkan agama Islam di muka bumi.

Ada 5 sahabat Rasulullah yang diketahui kaya tetapi mempunyai watak yang dermawan. Kekayaan mereka sebagian berasal dari perdagangan. Berikut sahabat Nabi Muhammad SAW yang kaya raya.

1. Az Zubair bin al Awwam

Az Zubar bin (AL) Awwam yang ialah putra dari bibi Rasulullah, Shafiyyah binti Abdul Muthalib alias sepupu dari Nabi Muhammad SAW.

Zubair tercantum dalam kalangan as- Sabiqun al- Awwalun, sahabat nabi yang dipastikan masuk surga. Sahabat Rasulullah yang satu ini pula diketahui selaku orang awal yang menghunus pedang di jalur Allah.

Konon, Zubair tercantum pejuang yang mahir dalam bertempur sambil menunggang kuda. Mayoritas hartanya berbentuk tanah serta rumah, antara lain padang belantara, 11 rumah besar di Madinah, 2 di Basrah, serta satu di Kuffah serta Mesir.

Saat sebelum meninggal, dirinya berwasiat supaya sepertiga hartanya dibagikan kepada cucu- cucunya serta 2 per 3 yang lain diberikan kepada pakar waris.

Dikala wafat, harta warisnya sebanyak 38. 400. 000 Dirham serta wasiatnya sebesar 19. 200. 000 Dirham, sehingga total mencapai 57. 600. 000 Dirham.

2. Abdurrahman bin Auf

Abdurrahman bin Auf diketahui selaku sahabat Nabi Muhammad SAW yang mempunyai kemampuan dalam berbisnis. Kebaikannya diketahui oleh para sahabat melalui watak kedermawanannya.

Umurnya 10 tahun lebih muda dari Nabi SAW. Dirinya turut berjuang di jalur Allah berbekal harta serta semangat jiwa. Dia terhitung orang kedelapan yang masuk Islam.

Abdurrahman bin Auf mempunyai 4 orang istri. Kala dia meninggal tiap- tiap istrinya memperoleh peninggalan sebesar 100. 000 Dinar.

Total kekayaan Abdurrahman bin Auf dikala wafat dituturkan sebesar 3. 200. 000 Dinar. Ada pula peninggalan yang lain terdiri atas 100 ekor unta, 100 ekor kuda serta 3. 000 ekor kambing.

Abdurrahman bin Auf ini boleh bilang sahabat Rasulullah yang menempati posisi sangat kaya.

3. Utsman bin Affan

Sahabat Nabi Muhammad SAW yang kaya berikutnya merupakan Utsman bin Affan. Dia sangat terkenal selaku seseorang orang dagang kaya serta sangat dermawan.

Namanya diketahui selaku saudagar yang sangat sukses serta tidak tanggung- tanggung buat menyedekahkan hartanya buat kepentingan syiar Islam.

Pada dikala itu, Usman bin Affan kekayaannya mencakup 30 juta Dirham, 150. 000 Dinar, serta 1. 000 ekor unta. Kekayaan lain dari Utsman bin Affan yang amat tidak terkira merupakan menikahi 2 orang anak Rasulullah SAW.

4. Thalhah bin Ubaidillah

Sahabat Rasulullah yang satu ini sangat terpuji dikala itu, karena meninggal pada dikala menjajaki Perang Uhud. Thalhah bin Ubaidillah ialah sahabat Nabi dari kalangan Quraisy yang jadi orang kedelapan yang pertama kali masuk Islam.

Dikala perang Uhud, dia melindungi Nabi Muhammad SAW sampai sekujur badannya menerima 70 cedera dari sabetan pedang, tusukan tombak, serta anak panah, serta jari- jarinya terpotong.

Thalhah mempunyai kekayaan berbentuk duit 2. 200. 000 Dirham serta 200. 000 Dinar, tanpa tanah maupun peninggalan. Walaupun begitu dirinya senantiasa menyedekahkan sebagian hartanya sebanyak 300. 000 Dirham.

5. Saad bin Abi Waqqash

Sahabat Rasulullah yang satu ini masuk Islam pada usia 17 tahun. Saad bin Abi Waqqash senantiasa menjajaki pertempuran dengan kalangan Quraisy.

Saad bin Abi Waqqash pernah jadi pemimpin perang pada dikala melawan Persia. Perang tersebut ialah salah satu perang besar serta memiliki untuk umat Islam.

Sad bin Abi Waqqash merupakan seseorang pemberani dalam peperangan. Konon, dia yang pertama kali kena tusuk anak panah serta pertama kali dalam sejarah Islam melesatkan panah dari busurnya ke arah musuh.

Saat sebelum meninggal, salah satu dari teman Nabi Muhammad SAW yang kaya ini meninggalkan harta waris sebesar 250. 000 Dirham.

Artikel Lainnya